Over ons

Gemengd koor

Campanella is een koor van 35 enthousiaste zangers en zangeressen. Ons koor is opgericht in 1990, voortkomend uit koor Helicon (oorspronkelijk een jongerenkoor). Er zijn nog trouwe leden uit die tijd, maar ook veel nieuwe leden hebben ontdekt dat zij en hun liefde voor zingen goed bij Campanella passen.

 

campanella De naam Campanella betekent klokje. De naam is ontleend aan het welbekende tuinplantje 'campanula'. Het refereert aan de muzikaliteit van klokjes in een carillon en de bezinning, waartoe zij oproepen. Minstens zo verrassend als de klanken van een carillon hopen we dat de toehoorders ook de klanken van ons koor ervaren.

 

Onze wekelijkse repetitieavond is dinsdag van 20.00 uur tot 22.00 uur in gebouw Irene, Boschkampstraat 6 in Holten. Tijdens de repetities is de sfeer ontspannen en wordt er met veel inzet gezongen. We worden begeleid door de dirigent op de piano en voor zelfstudie zijn regelmatig midifiles op de website beschikbaar.

 

Het bestuur van Campanella bestaat momenteel uit 5 personen

 

Hijn Bondrager (voorzitter)
M: 06 53 37 65 09
M: 06 53 37 65 09.
Tik nummer aan om mobiel te bellen.

E: hijnbondrager@gmail.com

 

Ypie Sijsling (secretaris)
M: 06 36 54 60 82
M: 06 36 54 60 82.
Tik nummer aan om mobiel te bellen.

E: y.sysling@solcon.nl

 

Jan Victor Dorlas (penningmeester)
M: 06 11 59 64 96
M: 06 11 59 64 96.
Tik nummer aan om mobiel te bellen.

E: dorlas@umpire.com

 

Marieke Steunenberg
Ans Steunenberg

 

Binnen het koor zijn enkele werkgroepen actief: de muziekcommissie, concertcommissie en PR.
Agenda 2019
  • 24 november:
    Gedachtenisdienst 09.30 uur
Contactgegevens